Your Uninstaller! 7.5.2013.3

Your Uninstaller! 7.5.2013.3

URSoft, Inc. – 6,5MB – Shareware –
ra khỏi 95 phiếu
5 Stars User Rating
Uninstaller của bạn! là một chương trình uninstaller thiết kế đặc biệt cho cả hai đầu và nâng cao người sử dụng. Uninstaller của bạn! là rất rất nhanh chóng và dễ dàng sử dụng. Đô thị này có một khả năng duy nhất để gỡ bỏ cài đặt khoản mục bằng cách kéo biểu tượng chương trình vào Uninstaller của bạn! biểu tượng.

Uninstaller của bạn! bắt đầu lên 500% - 1000% lần nhanh hơn so với khác thêm/loại bỏ chương trình. Tất cả các biểu tượng ứng dụng thích hợp ngay lập tức được nạp, do đó bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong các ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt. Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt thông qua một chức năng tìm kiếm độc đáo.

Tổng quan

Your Uninstaller! là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi URSoft, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.859 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Your Uninstaller! là 7.5.2013.3, phát hành vào ngày 19/03/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Your Uninstaller! đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,5MB.

Người sử dụng của Your Uninstaller! đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Your Uninstaller!!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.859 UpdateStar có Your Uninstaller! cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
URSoft, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại